مختصری از من

علاقه وافر من به منابع انساني به عنوان يکي از حوزه هايي که داراي چالش فراوان است و در صورت آموزش و پرورش مناسب مي تواند در يکه تاز شدن هر سازماني نقش موثري داشته باشد مرا بر آن داشته تا پيوسته مطالعه و تجربيات خود را درهريک از سوابق شغلي پيشين ارتقا بخشم .
پيگيري ، پشتکار و تحصيلات من در رابطه با استفاده و تلفيق تکنيک هاي منابع انساني و روانشناسي انگيزه زيادي در من به عنوان يک متخصص روانشناس و منابع انساني ايجاد نموده است .
بسيار مشتاقم تا در پيشتازي مجموعه شما موثر و شريک باشم .

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد روانشناسي
  گرایش عمومي /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  گروه گلستان
  منابع انسانی و آموزش/ سرپرست منابع انساني

  توضیحات:  فرايند جذب و استخدام تدوین متن اگهی ها، شناسایی شیو ه های جستجوی نیرو، انجام مصاحبه های استخدامی (بيش از 200مورد) ، اجراي آزمونهاي استخدامي، تهيه گزارشات تحليلي، پايش عملکرد افراد استخدامي در طول مدت همکاري ، مصاحبه پايان خدمت، طراحی آزمونهای استخدامی
   اجراي ارزيابي هاي دوره اي (360درجه، سنجش ميزان وفاداري ) و تدوین پروژه های اقدامات اصلاحی
   تدوين دستورالعمل هاي آموزش، طراحي فرم هاي موردنياز، تهيه پلان آموزشها ،تهيه بودجه و....
   طراحي آموزشهاي بدو استخدام در قالب بسته خوشامد گويي و....
   نيازسنجي، تدوين برنامه هاي آموزشي با استفاده از مدرسين درون سازماني و موسسات بيرون سازماني، برگزاري دوره ها و پايش اثربخشي دوره ها بر اساس استاندارد 10015
   مذاکره با مدرسان و موسسات و.....

 • مرداد ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳
  گروه صنعتي توزين
  منابع انسانی و آموزش/ سرپست اداري و منابع انساني

  توضیحات: امور استخدامی (تهیه متن آگهی، شناسایی منابع نیرو یابی، مصاحبه های استخدامی، اخذ آزمونهای استخدامی، آموزش کارکنان ، ارزيابي هاي عملکردي ،تدوين آيين نامه ها، طرح های انگیزشی
  نظارت بر تهيه کارکردها، قراردادهاو نظارت بر محاسبات حقوقي

 • دی ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۲
  واريان
  منابع انسانی و آموزش/ سرپرست اداري و منابع انساني

  توضیحات: مصاحبه های استخدامی، براورد نیروی مورد نیاز، نظارت بر عملکرد واحد هاي خدمات، اداري _نظارت بر تهيه کارکردها، قراردادها، تدوين ارزيابي 360درجه ، حضور در هيئت هاي حل اختلاف به عنوان نماينده کارفرما تدوین گزارشات مورد نیاز با رویکرد مدیریت هزینه ها
  مصاحبه پايان خدمت، طرحهاي انگيزشي

 • مرداد ۱۳۸۴ تا دی ۱۳۹۱
  داروسازي تهران دارو
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس اداري و منابع انساني

  توضیحات: تهيه کارکردها و محاسبات حقوق و دستمزد، انجام امور استخدامی
  تهيه گزارشات تحليلي مورد نياز مديريت (همانند برآورد هزينه هاي پرسنلي ، نرخ ريزش و حقوق ومزایا ....)
  گزارشات بورس و...

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تدريس پاور پوينت در گروه تدريس ان ال پي ، مديريت استرس و هوش هيجاني ...

پروژه ها

 • 1395
  همکاري با يکي از فرهنگ سراي هاي تهران در رابطه با فرهنگ سازي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 •  تسلط در اجرای آزمونهای حوزه روانشناسی همانند هوش هیجانی بارآن، DISC، MBTI، هاللندو..
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 •  سمپوزیوم تکنیک های کاربردی در تغییر و اصلاح رفتار در محیط های آموزشی؛
  100% Complete
  عنوان مدرک: انجمن روانشناسي.
 •  حسابداری مقدماتی و پیشرفته؛ موسسه نوآوران.
  60% Complete
  عنوان مدرک: موسسه نوآوران 85
 •  فرایند های منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مديريت صنعتي
 •  سمینارارزیابی و توسعه منابع انسانی _مدل شایستگی دکتر عباس پور شهباز ؛ انجمن روانشناسی.
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با SPSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • OFFICE ( WORD. EXCEL. POWERPOINT(
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 •  تسلط در اجرای آزمونهای حوزه روانشناسی همانند هوش هیجانی بارآن، DISC، MBTI، هاللندو..
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 •  سمپوزیوم تکنیک های کاربردی در تغییر و اصلاح رفتار در محیط های آموزشی؛
  100% Complete
  عنوان مدرک: انجمن روانشناسي.
 •  حسابداری مقدماتی و پیشرفته؛ موسسه نوآوران.
  60% Complete
  عنوان مدرک: موسسه نوآوران 85
 •  فرایند های منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مديريت صنعتي
 •  سمینارارزیابی و توسعه منابع انسانی _مدل شایستگی دکتر عباس پور شهباز ؛ انجمن روانشناسی.
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com