مختصری از من

به عنوان کسی که سال ها در زمینه تامین وفروش فعالیت داشته ام ،فردی با انگیزه وصداقت بالا می باشم که موقعیت فعلی شغلی گواه بر این مدعاست.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی کارشناس مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه ناصرخسرو / معدل 1200

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت خنک کننده موتور ولئو ارمکو
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

  توضیحات: در ابتدا به عنوان کارشناس فروش استخدام وپس از مدتی تقریبا 14 ماهه به عنوان بازرس ویژه مدیر عامل در کلیه امور سازمان با اختیار تام انتخاب شدم وهنوزهم در این سمت فعال می باشم.
  حضور در نمایشگاههای قطعات خودرویی تهران ،قائمشهر،بندرعباس ،بوشهر 95ونمایشگاه قطعات خودرویی اصفهان 96

 • فروردین ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  سایت مسکن 20
  بازاریابی و فروش/ مدیر مجموعه

  توضیحات: مدیر مسئول

 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۰
  مانی سازه
  خرید و تدارکات زنجیره تامین/ کارپرداز تامین

  توضیحات: به عنوان پیمانکار در خرید وتامین پروژه فعال بودم

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کارشناس بازرگانی وکاردان بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی بازاریابی از دانشگاه جامع

ابزار و نرم افزار

 • اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک: icdl2
دانش تخصصی
 • کارشناس بازرگانی وکاردان بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی بازاریابی از دانشگاه جامع
https://.com