مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه صنعتی شاهرود

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسی آوند (حسابدار رسمی)
  مالی و حسابداری/ حسابرس

  توضیحات: حسابرسی در شرکت های سهامی، خصوصی، موسسات دولتی و سازمانهای شهرداری تهران و حضور در انبارگردانی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت فنی مهندسی آریان سپهر
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: پایان کار با شرکت به دلیل اعزام به خدمت سربازی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  حل تمرین درس حسابداری صنعتی برگزاری کلاس اصول 1 الی 3 به صورت خصوصی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • محاسبات حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابرسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • قانون کار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • قانون مالیات
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رایورز
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار محک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • قانون مالیات
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابرسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • قانون کار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • قانون مالیات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com