مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه صنعتی شاهرود

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت فنی مهندسی آریان سپهر
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: پایان کار با شرکت به دلیل اعزام به خدمت سربازی

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رایورز
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار محک
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • قانون مالیات
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com