مختصری از من

به عنوان شخصی که از روی علاقه در زمینه مهندسی فرآیند فعالیت می‌کنم، بسیار علاقه‌مند هستم تا تخصص و انگیزه خود را با تیم شما به اشتراک بگذارم. چند ویژگی بارز من که می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی شما مفید باشد: روحیه بالا، توانایی و سابقه انجام کارهای تیمی و توان حل مسئله من است.شخصیت خود انگیخته و پویا به همراه سخت کوشی تا کنون در موفقیت‌های من بسیار موثر بوده و عامل مهمی که توان مضاعفی در این زمینه به من می‌دهد، علاقه‌مندی بالای من به حوضه مهندسی فرآیند است.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی شیمی
  /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 17.45

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  A review of the Alkylation method in the sweetening of light petroleum products, 3rd International Conference on New Research Achievements in Chemistry & Chemical Engineering

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آشنایی با نقشه های PFD, P&ID, Isometric, …، تهيه برگه مشخصات فني براي تجهيزات فرايندی، طراحی و سایزینگ برای Vessel, Tower, Line, Flare network, PSV, …، محاسبات هیدرولیکی Pump، آشنایی با استانداردهای NIOEC, IPS,API, … مدرک کارشناس
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • HYSYS, FLARENET,ASPEN PLUS
  60% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه نگاره (خانه مهندسی شیمی ایران)

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با نقشه های PFD, P&ID, Isometric, …، تهيه برگه مشخصات فني براي تجهيزات فرايندی، طراحی و سایزینگ برای Vessel, Tower, Line, Flare network, PSV, …، محاسبات هیدرولیکی Pump، آشنایی با استانداردهای NIOEC, IPS,API, … مدرک کارشناس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com