مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد پژوهش هنر
  گرایش رسانه /دانشگاه تربیت مدرس / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  فرلنس
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مشاور شبکه های اجتماعی
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  فریلنس
  هنر/طراحی/ گرافیست

  توضیحات:  عکاس خبری نمایشگاه کانون پرورش فکری کودکان تابستان 95
   مشاور هنری برند شال و روسری فیل مجنون سال 94
   فیلمبردار و تدوین گر وتهیه کننده پادکست یادیگری ) در شبکه اینستاگرام( 95
   گرافیست شرکت تبلیغاتی کارما مهر آبان - 93
   گرافیست شرکت بوته سبزمهرآیین آبان دی - 93
   طراح جلد و صفحه آرا مجله رسش مهر 88 مهر – 89
   سابقه کار در بخش شبیه سازی کامپیوتری مرکز متالورژی رازی تیر شهریور - 93
   مدیر داخلی ژورنال : The journal of Animation, Cinema and Digital Art Studies(ACDA) پاییز 95

دانش تخصصی

 • عکاسی خبری، مد ،منظره و پرتره
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایده پرداز دارای روحیه کار گروهی و تحویل به موقع پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شناسایی، جذب و ارتباط با کاربران مجازی در شبکه ای اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید، طراحی و نشر محتوای مجازی )متن، عکس، ویدئو، پادکست( با توجه به اهداف و استراژی های تعیین شده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی کمپین های دیجیتال متناسب با اهداف تبلیغاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نظارت، برنامه ریزی و هماهنگ سازی محتوای دیجیتال و فعالیتهای رسانه های جمعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Illustrator
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Front Page
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Flash player CC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • DreamWeaver
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • In design
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CroelDrew
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • office Word , Powerpoint, Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • movie maker,audacity
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • avs video editor
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Premiere Pro CC
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • عکاسی خبری، مد ،منظره و پرتره
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایده پرداز دارای روحیه کار گروهی و تحویل به موقع پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شناسایی، جذب و ارتباط با کاربران مجازی در شبکه ای اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید، طراحی و نشر محتوای مجازی )متن، عکس، ویدئو، پادکست( با توجه به اهداف و استراژی های تعیین شده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی کمپین های دیجیتال متناسب با اهداف تبلیغاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نظارت، برنامه ریزی و هماهنگ سازی محتوای دیجیتال و فعالیتهای رسانه های جمعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com