مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش مدیریت منابع انسانی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین / معدل 18.27

افتخارات

 • 1389
  شاگرد اول رشته کارشناسی مدیریت دولتی با معدل 18.44 دانشگاه آزاد قزوین
 • 1386
  نخبه آموزشی در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه قزوین

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com