مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  ستاره غذایی شهر
  صنایع غذایی/ اپراتورتولید
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  اروند پلاستیک
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ تعمیرکار
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  سرامدسازه
  مهندسی صنایع/ سرپرست سالن

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ایمنی و بهداشت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ورد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ایمنی و بهداشت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com