مختصری از من

پیشینه شغلی

  • مهر ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
    huawei
    روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ كارشناس معرفي محصول
  • فروردین ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴
    مركز خريد
    فروشنده
https://.com