مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش گردشگری /دانشگاه علمی کاربردی واحد ۲۳

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۸۵
  موسسه فرهنگی هنری نوجویان
  مسئول دفتر/ روابط عمومی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • رهبری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com