مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت هشت بهشت
  مالی و حسابداری/ حسابدار و امور اداری

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • کاردانی کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کاردانی کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com