مختصری از من

شناخت كامل به داروها و ابزار مربوطه

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  فوق دیپلم مهندسي كامپيوتر
  /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  خصوصی
  تكنسين داروخانه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • داراي وسيله نقليه امكان فروش در سطح استان
 • دو سال سابقه كاري در داروخانه جالينوس گرگان و يك سال در داروخانه بيمارستان فلسفي گرگان

دانش تخصصی

 • نسخه خوانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نسخه خوانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com