مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد
  /دانشگاه
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی
  /دانشگاه

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com