مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت تولیدی ناک کیش
  بازاریابی و فروش/ کارشناس بازرگانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایتالیایی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com