مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش مکانیک /دانشگاه فنی مهندسی بویین زهرا

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com