مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1377 تا 1381
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه آزاد تهران مرکزی

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  بانک صادرات ایران
  حقوق/ وکیل

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: تولز

ابزار و نرم افزار

 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تولز
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: تولز
https://.com