مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش تجزیه /دانشگاه سمنان
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه سمنان

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  دانشگاه سمنان
  مهندسی شیمی/ کارشناس آزمایشگاه
 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  آموزشگاه زبان انگلیسی سفیر گفتمان
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس
 • تیر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴
  آموزشگاه زبان اکسیر
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس زبان انگلیسی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • همکاری و مشارکت در تیم اجرایی کنفرانس آموزش شیمی - تابستان 1392
 • همکاری و مشارکت در تیم اجرایی هجدهمین کنگره شیمی ایران - دانشگاه سمنان - شهریور 1394

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آموزش زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ttc
 • کار با دستگاه جذب اتمی AAS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با دستگاه FT-IR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با دستگاه اسپکتروفوتومتر UV
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با دستگاه کروماتوگرافی گازی GC
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با دستگاه HPLC
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • chem office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Experimental design
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: upper intermediate
دانش تخصصی
 • آموزش زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ttc
 • کار با دستگاه جذب اتمی AAS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با دستگاه FT-IR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با دستگاه اسپکتروفوتومتر UV
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با دستگاه کروماتوگرافی گازی GC
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با دستگاه HPLC
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com