مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  دیپلم نقشه برداری
  / معدل 15

دانش تخصصی

 • نقشه برداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم

ابزار و نرم افزار

 • دوربین نقشه برداری توتال
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک معتبر دانشگاه امام جواد(ع) یزد
دانش تخصصی
 • نقشه برداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
https://.com