مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی مدیریت
  گرایش امور بانکی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر / معدل 15.22

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت کرنش پیشرو صلب
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • آبان ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  سازمان بهزیستی شهرستان کرمانشاه
  مالی و حسابداری/ حسابدار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • بسیج فعال
 • بسیج فعال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • امور بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرکی کارشناسی در رشته مدیریت امور بانکی

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک مهارتهای ٧گانه ICDL

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • امور بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرکی کارشناسی در رشته مدیریت امور بانکی
https://.com