مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد كامپيوتر
  گرایش سخت افزار،معماري كامپيوتر /دانشگاه آزاد قزوين

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۴
  مجتمع فنی
  مالی و حسابداری/ مدرس
 • دی ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۳
  ایرانیان
  سخت افزار و شبکه/ مدرس ICDL

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: pet 2
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com