مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1388
  کارشناسی مهندسی IT
  /دانشگاه دانشگاه تبریز / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۵
  بزرگ نت آریا
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش و سرپرست فروش
 • شهریور ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  شرکت آذر هما روان
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش نمایندگان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • فناوری اطلاعات (IT)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فناوری اطلاعات (IT)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com