مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني
  گرایش بين الملل /دانشگاه تهران مركز / معدل 16.5

دانش تخصصی

 • مديريت بازرگاني
  100% Complete
  عنوان مدرک: بازرگاني بين الملل

ابزار و نرم افزار

 • مهارت هاي 8گانه كامپيوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اينترنت و وب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مديريت بازرگاني
  100% Complete
  عنوان مدرک: بازرگاني بين الملل
https://.com