مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 17.5
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش تکنولوژی نرم افزار /دانشگاه آزاد واحد تهران شمال / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳
  تدریس زبان انگلیسی
  معلم
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  ترجمه زبان انگلیس
  متون تخصصی کامپیوتر
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۰
  شرکت موج نوین
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس

پروژه ها

 • 1395
  ارائه متدهایی به منظور یافتن نودهای تاثیر گذار در میکروبلاگ توییتر
  محقق
 • 1388
  megamax.ir
  برنامه نویس در پروژه شخصی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تدریس زبان انگلیسی در کانون کودکان کار کوشا به مدت 1 سال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • python
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Clustering algorithm
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • patern recognition
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پژوهش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترجمه زبان انگلیسی در حوزه کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه آموخته
 • تدریس زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • web application c# .net
  40% Complete
  عنوان مدرک: (مجتمع فنی تهران، سال 87)
 • Windows application c#.net
  40% Complete
  عنوان مدرک: (مجتمع فنی تهران، سال 87)
 • Introducing to programming
  40% Complete
  عنوان مدرک: (مجتمع فنی تهران، سال 87)

ابزار و نرم افزار

 • matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • eviews
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • visual studio
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • JMP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • rapidminner
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • EndNote
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux OS
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • python
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Clustering algorithm
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • patern recognition
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پژوهش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترجمه زبان انگلیسی در حوزه کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه آموخته
 • تدریس زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • web application c# .net
  40% Complete
  عنوان مدرک: (مجتمع فنی تهران، سال 87)
 • Windows application c#.net
  40% Complete
  عنوان مدرک: (مجتمع فنی تهران، سال 87)
 • Introducing to programming
  40% Complete
  عنوان مدرک: (مجتمع فنی تهران، سال 87)
https://.com