مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا هم اکنون
  کارشناسی علوم كامپيوتر
  /دانشگاه علم وهنر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  تدريس رياضي

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • كوهنوردي
 • مربي شنا
 • ا

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com