مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1382
  فوق دیپلم مکانیک
  گرایش خودرو /دانشگاه مرکز آموزش عالی فنی وحرفه ای شهید رجایی شیراز

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  پتروشیمی رازی
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ سرپرست دفترفنی تعمیرات مکانیک

  توضیحات: تهیه نقشه ساخت قطعات مربوط به صنایع پتروشیمی ،نفت وگاز
  تهیه گزارش کیفیت ساخت قطعات ساخته شده
  آماده سازی اسنادومدارک جهت تجهیزات مربوطه
  عیب یابی تجهیزات دوار وثابت مربوط به صنایع پتروشیمی ، نفت و گاز
  مشارکت درساخت توربین BYR به همراه شرکت فنی مهندسی غدیر

 • دی ۱۳۸۴ تا مرداد ۱۳۸۶
  نمایندگی ایران خودرو
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ کارشناس فنی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی
 • هنری
 • مذهبی
 • اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • کاربانرم افزارهای طراحی Auto Cad و Solid Works و Catia وهمچنین نرم افزار Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com