مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی
 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش اجرایی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 18
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مدیریت
  گرایش دولتی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه گلستان
  .

  توضیحات: حدود 7 سال سابقه کاری در شرکت مذکور بصورت نیروی رسمی را دارا میباشم .

پروژه ها

 • 1395
  تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه گلستان و مازندران
  محقق

  توضیحات: کارشناسی ارشد پروژه

دانش تخصصی

 • رایانه
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • رایانه
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com