مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  دکتری ریاضی
  گرایش آنالیز تابعی /دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / معدل 18.2
 • 1387 تا 1389
  کارشناسی ارشد ریاضی
  گرایش آنالیز /دانشگاه تربیت معلم آذربایجان / معدل 17.45
 • 1383 تا 1387
  کارشناسی ریاضی
  گرایش محض /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۵
  دانشگاه گلستان
  منابع انسانی و آموزش/ استاد

  توضیحات: تدریس دروس ریاضی
  کسب نمره عالی در نظرسنجی اساتید

 • بهمن ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۲
  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  منابع انسانی و آموزش/ استاد

  توضیحات: تدریس دروس ریاضی در 2 سال در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس دروس ریاضی چاپ 1 مقاله ISI
 • 1392
  چاپ یک مقاله ISI ارایه سخنرانی در کنفرانس بین المللی ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد تدریس ریاضیات دانشگاهی
 • 1391
  چاپ 1 مقاله ISI ارایه 2 سخنرانی در کنفرانس بین المللی تدریس دروس ریاضی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • 1390
  تدریس دروس رشته ریاضی
 • 1390
  تدرسی دروس ریاضی
 • 1390
  یتسمبتساب شمییت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Education (آموزش)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com