مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه دانشگاه آزاد قزوین / معدل 17

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت کنجاله ساز
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد در کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اظهارنامه مالیاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com