مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  گرایش دولتی /دانشگاه تحقیقات صنعتی ایران / معدل 18

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com