مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش ماشین الات /دانشگاه بوعلی سینا همدان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  مدنو
  بازاریابی و فروش/ فروشندگی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  کسب تجربه و تحقیق و توسعه در رابطه با خودور، ارایه مدل های جدید همچنین تحقیقات کاربردی در جهت افزایش راندمان سیستم های مربوطه، نوآوری در زمینه استفاده از انرژی های نوین و پاک در صنعت، نحوه ایجاد ارتباط موثر بین تحقیقات کاربردی و صنعت.
 • 1392
  کسب تجربه و تحقیق و توسعه در رابطه با خودور، ارایه مدل های جدید همچنین تحقیقات کاربردی در جهت افزایش راندمان سیستم های مربوطه، نوآوری در زمینه استفاده از انرژی های نوین و پاک در صنعت، نحوه ایجاد ارتباط موثر بین تحقیقات کاربردی و صنعت.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تمامی زمینه ها

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزارهای مهندسی sollid work -photoshop-office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزارهای مهندسی sollid work -photoshop-office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com