مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه دانشگاه شهيد چمران اهواز

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار اتوکد
  100% Complete
  عنوان مدرک: انيستيتو ايز ايران
 • نرم افزار ٣d max
  60% Complete
  عنوان مدرک: انيستيتو ايز ايران
 • نرم افزار word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار excell
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com