مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه
  گرایش ادبی /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 17

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com