مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسي معماري
  گرایش انرژي /دانشگاه تهران / معدل 17

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۶
  بخش خصوصي
  مهندسی عمران معماری/ مجري

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  مقاله كنفرانسي در خصوص مواد PCM مقاله كنفرانسي در خصوص GFP

پروژه ها

 • 1393
  بلوك هاي مسكوني ٦٠٠ در فاز ٢ نو بنياد و ٩٤٧،٨٢٦ و ٨٣٤ در فاز ٣ نو بنياد
  مجري

افتخارات

 • 1395
  برگزيده طرح خانه ايي براي زاها حديد
  برگزيده طرح گالري جيوواني بليني

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی معماری ، اجرا پروژه ، نرم افزار هاي طراحي ، شبيه سازي انرژي ، طراحي پايدار ،مدلينگ معماري
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD,3D max,Rhino,ecotect,energy plus,vray,photoshop,office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی معماری ، اجرا پروژه ، نرم افزار هاي طراحي ، شبيه سازي انرژي ، طراحي پايدار ،مدلينگ معماري
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com