مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی قزوین / معدل 13.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت پندار کوشک ایمن
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس فنی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شبکه
  80% Complete
  عنوان مدرک: Network +
 • شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک: MCITP
 • R&D
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم عامل ها و عیب یابی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تست نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با ماشین های مجازی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Public key infrastructure
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • registration authority
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Signing certificate
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Hardware Security madule
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux & Windows Error handeling
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • virtualization
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه
  80% Complete
  عنوان مدرک: Network +
 • شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک: MCITP
 • R&D
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم عامل ها و عیب یابی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تست نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با ماشین های مجازی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Public key infrastructure
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • registration authority
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Signing certificate
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Hardware Security madule
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux & Windows Error handeling
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • virtualization
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com