مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۹۲
  شرکت صنعتی دوده فام
  خرید و تدارکات/ زنجیره تامین/ مدیر بازرگانی پروژه احداث

  توضیحات: کلیه فرایندهای بازرگانی مربوط به تامین و تدارکات پروژه EPC راه اندازی کارخانه دوده صنعتی (Carbon Black)
  - تامین و قراردادهای خرید داخلی
  - خرید خارجی- LC- حمل و ترخیص
  - قراردادهای پیمانکاری پروژه

پروژه ها

 • شناسایی سبک رهبری مدیران و بررسی رابطه آن با رضایت شغلی و عملکرد سازمانی
  مجری پروژه
 • سنجش رضایت شغلی کارکنان
  همکار پروژه
https://.com