مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه آزاد مبارکه اصفهان
 • 1388 تا 1391
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابرسی /دانشگاه موسسه آموزش عالی المهدی(عج) / معدل 17.1

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت بازرگانی
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com