مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی / معدل 15

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • َAVR
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com