مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش مهندسی صنایع /دانشگاه ارشاد / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  یک ماه کار در دانشگاه روی پروژه تحقیقاتی agri overseas

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com