مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش مالی /دانشگاه دانشگاه آزاد شوشتر / معدل 17.56
 • 1376 تا 1380
  کارشناسی مدیریت بازرگان
  /دانشگاه شهید چمران اهواز / معدل 17.06

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  سازمان تامین اجتماعی
  مالی و حسابداری/ معاون اداری و مالی
 • اردیبهشت ۱۳۸۱ تا آبان ۱۳۹۴
  سازمان تامین اجتماعی
  منابع انسانی و آموزش/ مسئول امور اداری و خدمات عمومی

  توضیحات: حضور به عنوان جوانترین مسئول امور اداری استان خوزستان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس دانشجویان مدیریت گردشگری دانشگاه پیام نور
 • 1391
  تدریس در دانشگاه پیام نور شوشتر .رشته های مهندسی صنایع
 • 1391
  تدریس دانشجویان رشنته های مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور شوشتر
 • 1391
  بیس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک: ککنفرانس بین المللی روابط عمومی الکترونیک
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان آموزش فنی و حرفه ای
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک: مرکز آموزش بازرگانی
 • قوانین بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره کارآموزی کارشناس رسمی دادگستری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Lingo
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک: اموزشگاه شریف
 • سیستم اطلاعات منابع انسانی (HRIS)
  60% Complete
  عنوان مدرک: ضمن خدمت
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک: مرکز آموزش بازرگانی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: PER IELTS
 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک: ککنفرانس بین المللی روابط عمومی الکترونیک
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان آموزش فنی و حرفه ای
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک: مرکز آموزش بازرگانی
 • قوانین بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره کارآموزی کارشناس رسمی دادگستری
https://.com