مختصری از من

مدت 20 سال در زمینه ای بازرگانی و پیمانکاری فعالیت داشته و تسلط کامل به کلیه امور شرکتها دارم
به قوانین مرتبط نیز مسلط هستم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • ورزش و فیلم و موسیقی

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • انعطاف پذیری
  • خود مدیریتی
  • رهبری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com