مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی شیمی
  /دانشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 17.2

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پژوهش سرای کاظمی آشتیانی منطقه 6
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس

  توضیحات: تدریس دوره رباتیک مقدماتی به کودکان 7 تا 15 سال در سه دوره
  ، کسب عنوان دبیر برتر

پروژه ها

 • 1395
  بررسی روش های تصفیه آب خاکستری
  پژوهشگر

  توضیحات: در حال انجام

 • 1395
  امکان سنجی مقدماتی شیرین سازی آب دریای عسلویه با روش اسمز معکوس
  نویسنده
 • 1394
  بررسی عملکرد راکتورهای کروی برای تولید دی متیل اتر از گاز سنتز
  نویسنده
 • 1394
  محاسبه ی دمای آدیاباتیک شعله سوخت پروپان با برنامه متلب
  کدنویس

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • بیوتکنولوژی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مرتبط با پروژه ی پایان تحصیلی
 • آب
  60% Complete
  عنوان مدرک: حوزه تصفیه آب و بخصوص آب خاکستری
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • IMSDesign
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HYSYS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • winflows software
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تافل
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بیوتکنولوژی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مرتبط با پروژه ی پایان تحصیلی
 • آب
  60% Complete
  عنوان مدرک: حوزه تصفیه آب و بخصوص آب خاکستری
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com