مختصری از من

افتخارات

 • 1390
  قهرمانی تکواندو

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تربیت بدنی وعلوم ورزشی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مربیگری تکواندو

ابزار و نرم افزار

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تربیت بدنی وعلوم ورزشی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مربیگری تکواندو
https://.com