مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی عمران
  گرایش تکنولوژی عمران /دانشگاه لامعی گرگانی
 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم عمران
  گرایش کارهای عمومی ساختمان /دانشگاه آزاد واحد گرگان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  شرکت بهشت سرای گلستان
  مهندسی عمران معماری/ سرپرست کارگاه

پروژه ها

 • 1391
  ترمیم و توسعه سد کوچک مخزنی نامن
  سرپرست کارگاه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • برنامه تکسا (تنظیم صورت وضعیت)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com