مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی بین المللی /دانشگاه تربیت مدرس
 • 1391 تا 1394
  کارشناسی علوم اقتصادی
  گرایش اقتصاد بازرگانی /دانشگاه ارومیه

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  بانک سرمایه
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس بازار
 • اسفند ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  ساروس
  هنر/طراحی/ گرافیست و صفحه آرا

پروژه ها

 • برنامه ریزی استراتژیک بانک سرمایه
  کارشناس بازاریابی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • پرداختن به امور گرافیکی و علمی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe InDesign
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com