مختصری از من

به شدت علاقه مند به فعالیت در محیطی هستم که انتظاراتش بیشتر از سطح علمی و دانشی من باشد.این موضوع محرک جدی درمسیر رشد فردیم محسوب می شود.
سرعت کار بهم انگیزه مضاعف میده وکندی کار کسلم میکنه و حالمو نااخوش.
مشتاق همکاری با ادم های قوی تر و باهوش تر نیز هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش ساخت و تولید.جوشکاری /دانشگاه صنعتی فولاد / معدل 15.5
 • 1387 تا 1390
  فوق دیپلم مهمدسی مکانیک
  گرایش صنایع فلزی /دانشگاه ازاد ساوه / معدل 14.5
 • 1385 تا 1387
  دیپلم جوشکاری
  گرایش جوشکاری و صننایع فلزی / معدل 15

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کوهنوردی
 • فوتسال
 • شنا
 • کوهنوردی
 • شنا
 • فوتسال

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • دارای مدرک cwi
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرسی جوش NDT Level II
  100% Complete
  عنوان مدرک: VT
 • بازرسی جوش NDT Level II
  100% Complete
  عنوان مدرک: PT
 • بازرسی جوش NDT Level II
  100% Complete
  عنوان مدرک: MT
 • بازرسی جوش NDT Level II
  100% Complete
  عنوان مدرک: UT
 • مدرک WPS&PQR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با تست های DT
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی بااستانداردهای جوش ASME/AWS/ISO
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت خواندن نقشه های جوش و سازه های فلزی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنا به فرایندهای جوشکاری و پارامتر های مربوطه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با مخازن تحت فشار جداره ضخیم و نازک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با انواع اتصلات جوشکاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دارای مهارت جوشکاری SMAW
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دارای مهارت جوشکاری TIG
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت فلز کاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنا به ماشین های تزتشکاری و مهارت نسبی تزتشکاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • word/ power point/excell
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: تخصصی
دانش تخصصی
 • دارای مدرک cwi
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرسی جوش NDT Level II
  100% Complete
  عنوان مدرک: VT
 • بازرسی جوش NDT Level II
  100% Complete
  عنوان مدرک: PT
 • بازرسی جوش NDT Level II
  100% Complete
  عنوان مدرک: MT
 • بازرسی جوش NDT Level II
  100% Complete
  عنوان مدرک: UT
 • مدرک WPS&PQR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با تست های DT
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی بااستانداردهای جوش ASME/AWS/ISO
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت خواندن نقشه های جوش و سازه های فلزی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنا به فرایندهای جوشکاری و پارامتر های مربوطه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با مخازن تحت فشار جداره ضخیم و نازک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با انواع اتصلات جوشکاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دارای مهارت جوشکاری SMAW
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دارای مهارت جوشکاری TIG
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت فلز کاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنا به ماشین های تزتشکاری و مهارت نسبی تزتشکاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com