مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه علمی کاربردی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1380
  تدریس علوم تجربی راهنمایی تدریس در آموزشگاه خصوصی
 • 1380
  تدریس علوم تجربی راهنمایی
 • 1378
  تدریس در آموزشگاه خصوصی

ابزار و نرم افزار

 • فناوری اطلاعات (IT)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پایگاه داده
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design (طراحی وب)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com