مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه شهاب دانش / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  آموزشگاه زبان
  مسئول دفتر/ دفتردار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: درحال یادگیری
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com