مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1375 تا 1379
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش نظری /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت دنون لبنی پارس-دنت
  بازاریابی و فروش/ مدیرفروش منطقه ای -شمال ایران
 • آبان ۱۳۸۷ تا آبان ۱۳۹۱
  شرکت نستله ایران
  بازاریابی و فروش/ مدیرتوسعه فروش تهران وکرج
 • اردیبهشت ۱۳۸۵ تا آبان ۱۳۸۶
  شرکت ام تی ان ایرانسل-اپراتوردوم
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش به توزیع کنندگان
 • آبان ۱۳۷۹ تا فروردین ۱۳۸۵
  شرکت صنابع لاستیک سازی کرمان-بارز
  بازاریابی و فروش/ سوپروایزر فروش کشوری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  Dream Store collage-دوره رویایی فروش
 • 1394
  دوره رویایی فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com