مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه دانشگاه رجاء قزوین / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  سازمان حسابرسی کشور
  مالی و حسابداری/ حسابرس - کمک حسابرس
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۵
  نشریه تخصصی زراعت و دام
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مدیر بخش بازرگانی نشریه و خبرنگار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری دولتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری دولتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com