مختصری از من

به عنوان شخصی که از روی علاقه در زمینه فناوری اطلاعات و مدیریت دانش فعالیت می کنم بسیار علاقمند هستم تا در پروژه طراحی سیستم مدیریت دانش ناجا در کنار تیم شما فعالیت داشته باشم.
نقطه قوت اینجانب در این پروژه، حضور 4 ساله در سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا و آشنایی با وظایف و سیستم های موجود و فرایندهای کاری آن سازمان و تطبیق فرایندهای سازمانی با فناوری اطلاعات می باشد که دید مناسبی را در جهت تحلیل نیازمندی های آن به من داده است.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 15.2
 • 1386 تا 1388
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه صنعتی مالک اشتر / معدل 16.1

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۴
  سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس فناوری اطلاعات
 • شهریور ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲
  سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس ارشد پژوهش
 • فروردین ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۱
  فرماندهی لنتظامی شهرستان اصفهان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • شهریور ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  دفتر تحقیقات کاربردی اصفهان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول فناوری اطلاعات
 • شهریور ۱۳۸۱ تا شهریور ۱۳۸۷
  آگاهی استان اصفهان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول فناوری اطلاعات

پروژه ها

 • 1394
  تحلیل نیازمندی سیستم مدیریت دانش ناجا
  تحلیلگر

افتخارات

 • 1384
  رتبه دوم کارآگاهان مبارزه با جرائم رایانه ای

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی NET.
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل سیستمها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت دانش محور
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • #C
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • visual paradigm
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Rational Rose
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی NET.
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل سیستمها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت دانش محور
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com