مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه ازاد اسلامی قزوین / معدل 1343

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۲
  ازمون های سراسری گاج
  بازاریابی و فروش/ کارمند (طرف قرار داد مدارس)

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com